Of eigenlijk moet er gestart worden met, in tegenstelling tot wat de titel schrijft, de afsluiting van vorig seizoen. We sloten het seizoen zoals gebruikelijk af met het jaarlijks terugkerende Kersenfeest. Daags daarvoor vond zoals gebruikelijk de ALV plaats en werden, ja wel, de gebruikelijke agendapunten besproken. Allemaal gebruikelijk, behalve de overdracht van het voorzitterschap en samenstelling van het bestuur. Nog nooit heeft Getavé een interim voorzitter gehad; Bob heeft een jaartje de rol van interim voorzitter op zich genomen, door het stokje over te nemen van André. Tijdens die bewuste ALV in 2018, werd al kenbaar gemaakt dat de nadruk lag op 'tijdelijk'. Bijna meteen werd er dan ook nagedacht over en gezocht naar opvolging om het bij de ALV van 2019, na een jaar over te dragen. 

Getavé is eigenlijk altijd een club geweest waarin het dingen samen oppakken, met een paar zogenaamde kartrekkers, centraal staat. M.a.w.: Ook al was Bob officieel de voorzitter, in zijn eentje hoefde hij het niet te doen. Martijn en John waren toegetreden tot het bestuur (fijn, zo'n frisse wind!) en zowel achter als voor de schermen was Lisanne zeer betrokken. We maken een sprongetje naar januari 2019... Na wat wikken en wegen, bleek John eigenlijk toch wel dé aangewezen persoon als voorzitter: Zichtbaar voor (jeugd)leden en ouders, zeer betrokken en actief. Kenmerken die tekenend zijn voor een voorzitter. Maar niet alleen voor een voorzitter: Hetzelfde geldt namelijk voor Lisanne, met name waar het gaat om het opzetten van activiteiten en jeugdzaken. We maken een volgend sprongetje, naar de ALV in juni: John pakt het stokje per direct over van Bob en geeft aan dat Lisanne zich verkiesbaar heeft gesteld voor het bestuur. Ook deze voordracht werd door de ALV geaccepteerd. De bestuurssamenstelling is momenteel dan ook als volgt: Voorzitter John, penningmeester Geoffrey, secretaris Geert en algemene bestuursleden Martijn, Lisanne en Bob.

Dan de start van het seizoen: Getavé speelt aankomend seizoen wederom met drie seniorenteams en een juniorenteam competitie. De junioren starten aankomend weekend, de senioren in de week daarop. Ook doen we sinds jaren weer mee aan de Grote Clubactie; deze start op zaterdag 14 september en is een mooie manier om een extra zakcentje voor de club binnen te halen. Dit zakcentje zal worden besteed aan de aanschaf voor extra materialen. De sport onder de knie krijgen, werkt namelijk beste met de juiste middelen!

Succes en veel plezier aankomend seizoen!


Sponsor


 

Stichting Leergeld


 

Stichting Leergeld Oost Betuwe richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Klik op de afbeelding voor meer informatie.